S p j e v u l e n k y

... keď já puójděm pres ty hory, jako volať mám...

zkoušky

zkoušky spjevulenek bývají vždy každou sobotu od 17:00 v prostorách obecního úřadu.