S p j e v u l e n k y

... keď já puójděm pres ty hory, jako volať mám...

aktuality

027.jpg

mik - miku, mik - miku, mikulááááš!
mikolášská obchůzka, neděla 5. prosinca 2010, Březová
fotografie, zachycující vzácný okamžik, kdy měl čert, klečící uprostřed, ještě rohy. při jejím zhlížení však "bacha na ty dve ohavy vlevo"!
vícero fotografií naleznete na stránkách OS Kopretina www.oskopretina.cz