S p j e v u l e n k y

... keď já puójděm pres ty hory, jako volať mám...

aktuality

fašank – kopie.jpg

f  a  š  a  n  k
Spjevulenky už počtvrté v svéj obci chodily po kobelici, a to ve složení (podle fotografie zleva:) Terezka Provodovská, Mářa Gorčíková, Andrejka Čaňová a Kača Gorčíková!
sobota 5. března 2011,
Dědina, Stará a Nová cesta, Ohráza, Lejšov, Ďjélíky, Zvadilov, Hnilý Kút, Horní a Dolní Výhon, Dúbrava, Ulička, šecko na Brezovéj