S p j e v u l e n k y

... keď já puójděm pres ty hory, jako volať mám...

aktuality

P1310398.JPG

vyňjésli sme zimu a zpátky sa vrátili s letem
Společně se Slivečkama a jejich rodičama sme sa po ranní mši svatéj zešli u památkového domečku. Spjevulenky předchozí deň společně s Verčú a Robinem Provodovskýma ze slamy udělaly Morenu - zimu, kerú si děcka samy pooblékaly do bílého, navěšaly na ňu náhrdelníky ze šnečích ulit, co zaséj vyrobily v jejich páteční zkúšce, a namalovaly jí obličej. No, a pak už sa šlo vedla potoka až za dědinu, ke statku, kde sa Morana zapálila, hodila do vody a tam ukamenovala a nakonec z vody vylovila a hodila na strom. Zima sa tak nadobro skončila. Jako důkaz ulomila sa zelená halúzka a s tú sa došlo zaséj k domečku, kde sa na viditelné místo pověsila.
Smrtná neděla 10. dubna 2011, Březová
(během dneška sa pokusím sem na net šlahnút fotky z téjto skvostnéj neděle)