S p j e v u l e n k y

... keď já puójděm pres ty hory, jako volať mám...

aktuality

cyríle_padesátníkom_

Cyrilometodějská púť, Cyríle, Cyrilky, jak kdo scete!
Cyrilometodějské úterý patří jednoznačně padesátníkom. Tedy rodákom z Březovéj a Lopeníka, keří v daném roku dovršija věku padesáti let. Ráno před hrubú mšú jich v obřadní síni na obecním úřadě slavnostně uvítá starosta obce a po chvilkovém veselení sa eště před budovú obecního úřadu průvodem odcházajú za hry dechovéj hudby dědinú do kostela na mšu, kerá je právě za nich slúžená.
Na jaře tohoto roku zme sa eště s pár luďama různých věkových kategorií začaly scházat a pokúšáme sa o trochu iné zpívání, než na jaké zme zvyklé, vytvořili sme spolu neco jako sbor. Kostelní sbor pro upřesnění. Po spestření postní liturgie pašijama bylo namístě nablýskat aj cyrílovú atmosféru, tož sa nacvičil hymnus na oslavu Cyrila a Metoděja a žalm.
Veliká sláva sú u nás Cyríle, no. Trúfám si tvrdit, že nejvýznamnější za celý rok.
Letos vyšly na úterý. Proto zábavy začly už v pátek.
Abych ucelila celé toto shrnutí, dodávám, že v pondělí sa na obci, podobně jako následující deň padesátníci, zešli sedmdesátníci, také zme sa účastnily, změ aktivní mladé dívky, a na úterý si na hrišti připravil folklorní soubor Dúbrava také folklorní odpoledňo, kde společně s ním vystúpila aj Parta z Bošáce, skupina, s kerú už delší čas spolupracujú. V pořádku, tak sa mně to lúbí.
úterý 5. červenca 2011, OÚ, Březová