S p j e v u l e n k y

... keď já puójděm pres ty hory, jako volať mám...

aktuality

pc123 277 – kopie.jp

Nový rok v krojoch
mše svatá za všechny živé a zemřelé dívky z Březové a Lopeníka
1. ledna 2012
Mám o tuto tradici již delší dobu strach. Letos se moje obavy potvrdily. Jen těžko se nás krojovaných sešlo tolik, kolik se sešlo. Díky tímto Kristýnce a Lukáši Juráskovým, Tomáši Janků, Dianě Dulínkové, Andree Čaňové a Pavlu Čaňovi! A také díky za pomoc při vybírání na mši navíc Tereze Provodovské, Pavle Ševčíkové a Marii Gorčíkové. Možná se někdo zarazí, když napíšu následující, možná to bude považovat za přehnané, ale, Březovjané a Lopeničáré, také právě těmto lidem vděčíte za to, že ve vašich rodištích ještě trochu zůstává onen duch kraje, který vytváří jedinečnou atmosféru místa, podstatu nepřekonaného lidství.