S p j e v u l e n k y

... keď já puójděm pres ty hory, jako volať mám...

aktuality

DSC_1467 – kopie.JPG

stavání mája
Vlastně mi to pořádně došlo až tento týden, když jsme s Andrejkou obcházely domy v Ohrázi a zvaly Ohrázské na dnešní kácení máje. Celá ulice se sešla na stavění. (A dnes se snad opět sejde.) Mám pocit, že tak jako Březovan ve společnosti přespolního cítí zarytý patriotismus, Ohrázan chápe právě svou ulici za nejlepší v obci. A každý z té ulice je tedy členem oné komunity. A v tom to je. Všichni ti lidé se sesedli, všichni ti lidé z Ohráze, a prozpívali se společně nocí až do rána. A nebyl nikdo, kdo by zpíval hůř nebo líp. Prostě jen společně. Rovně. A doma. Nevěříte? Jen se běžte zeptat, kde byl nejlepší máj!
z pondělí 30. dubna na sváteční úterý 1. května 2012
na konci Ohráze na Březové