S p j e v u l e n k y

... keď já puójděm pres ty hory, jako volať mám...

aktuality

DSC00108.JPG

Spjevulenky si den před první nedělí adventní vyrobily adventní věnec.
so
bota 29. 11. 2008, u Gorčíků na podevrátí, Březová