S p j e v u l e n k y

... keď já puójděm pres ty hory, jako volať mám...

aktuality

Zdravím!

Velikonoce sú za dveřama, co nás čeká:

V pátek - na Velký pátek - sa pujdem už potřetí kúpat ke skale do Zlatného. Chodívalo sa před svítáním, tož aby sme sa temu přiblížily o kúsek bližej, vyjdeme v šest hodin ráno. Sraz u obecního úřadu v 5:45!

Předkládám říkání, protože mysím, že nekeré už ste ho aj zapomenúly:

  "Voděnko, voděnko čistá,
  čo těčeš od Ježiša Krista,
  a já teba naberem dlaňú,
  aby všeci chlapci chodili za mňú,
  aj za našú Franckú a Marijánú."

Mosím zmínit, že básničku mám od svojého dědy, Františka Ševčíka, keré mi náhodú nadiktovál, dyž sem v prvním ročníku na střední škole psala prácu do dějepisu. Bohudíky za takú náhodu, ono nekdy, dyž to nečekáme, sa stanú také věci, jejichž význam si neuvědomujeme, ale posléze sa stanú velice vzácnýma. A mně je to teď lúto...


V nedělu - na Boží hod velikonoční, najvětší křesťanský svátek v roce - nabarvíme a namalujeme vajcá. Domluvily sme sa na 15:00. Kde, to eště upřesním.


Omlúvám sa za už delší dobu nedoplněné informace na webu, ale vzhledem k tomu, že mám pokazený počítač u mňa v pokoju, su tak trochu víc offline, jak by pověděla Maruška.

Valím za dvacet minut do Brna, tož sa tu majte! Těším sa na vás!

Žádné komentáře