S p j e v u l e n k y

... keď já puójděm pres ty hory, jako volať mám...

aktuality

3. - 5. července 2009, Březová

Už dneska večer vypukne ta veliká sláva! A vyvrcholí nedělí - cyrilometodějskou poutí! - kdy se průvodem od obecního úřadu přejde do kostela na slavnostní mši svatou, slouženou za živé a zemřelé padesátníky z Březové a Lopeníka.
Program "Cyrílů" naleznete na stránkách obce - www.obecbrezova.cz .
Žádné komentáře