S p j e v u l e n k y

... keď já puójděm pres ty hory, jako volať mám...

CD Pres Brezovú

Na Brezovej tri ulice

13 - Track 13-1.mp3, (1020.68kB)
Na Brezovej tri ulice
zpěv: dívčí sborek Spjevulenky, doprovází CM Ženičky