S p j e v u l e n k y

... keď já puójděm pres ty hory, jako volať mám...

CD Pres Brezovú

Žid a šuhaj

08 - Track 8-1.mp3, (1.8MB)
Žid a šuhaj
zpěv: dívčí sborek Spjevulenky, sólo: Iveta Janíková, doprovází CM Ženičky