S p j e v u l e n k y

... keď já puójděm pres ty hory, jako volať mám...

rok na Březové

velkopátečnie kúpanie
   "Cyrilky, Cyríle"

     Na Březové je kostel zasvěcen svatým Cyrilu a Metoději. V tento svátek, 5. července, se  v Březové konávala pouť. Byla vyhlášená po celém kraji, někdy i, jak to bývá, bývala březovským záviděna.

     I dnes na tento den připadá veliká sláva, největší za celý rok. Spousta lidí se obleče do svátečního kroje a jde do kostela, kde je mše sloužena za padesátníky. Vše je již ale bráno jako hody, slaví se tedy po více dní. Vyplynulo to z faktu, že dříve byla pouť považována jako ta hlavní před hody. (Hody na Březové náleží poslední srpnové neděli - na stětí sv. Jana, dnes se však neslaví.)