S p j e v u l e n k y

... keď já puójděm pres ty hory, jako volať mám...

Kateřina Gorčíková

katarinka

- narozena 4. 10. 1989

- absolventka ZŠ Březová, ZŠ Josefa Bublíka Bánov

- absolventka Střední pedagogické školy v Přerově, oboru Pedagogické lyceum

- studentka 1. ročníku českého jazyka a literatury a hudební výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

- členka folklorního souboru Nivnička z Nivnice

- vedoucí Spjevulenek a teď také dětského folklorního souboru Slivečky

- momentálně si hraje na sbormistra v příležitostném březovském kostelním sboru

Kontakt: e-mail: katka.gorcikova@centrum.cz