S p j e v u l e n k y

... keď já puójděm pres ty hory, jako volať mám...

březovský chrámový sbor

Bože věčný_bas